Skip to content Skip to footer

Z hałasem nie ma żartów

Zjawisko hałasu jest jedną z najczęściej występujących uciążliwości w obszarach zabudowanych. Jego źródła mogą być bardzo różnorodne, a natężenie zmienne w różnych okresach. Bez względu jednakże na źródło pochodzenia hałasu jego występowanie może w bardzo negatywny sposób wpływać na ludzki organizm. Z tego też powodu już kilkanaście lat temu stworzono specjalne przepisy, które mają za zadanie walczyć ze zjawiskiem nadmiernej emisji hałasu.

O co tyle hałasu?

Dlaczego hałas jest taki szkodliwy dla zdrowia? Organizm poddawany jego długiemu wpływowi narażony jest na uszkodzenia, i to nie tylko dotyczące słuchu, lecz również układu nerwowego. Badania naukowe zresztą jednoznacznie potwierdzają, że hałas jest bardzo negatywnym dla zdrowia zjawiskiem.

Dość powiedzieć, że na rynku funkcjonuje dość pokaźna liczba podmiotów, które wykonują pomiary hałasu na dworze. Już sam ten fakt wskazuje z jak poważną kwestią ma się tutaj do czynienia. Przepisy zresztą dość szczegółowo określają jaki poziom hałasu dopuszczalny jest w poszczególnych rodzajach miejsc.

Komunikacyjny hałas

Jedną z najczęściej zgłaszanych uciążliwości związanych z hałasem są odgłosy emitowane przez ruch samochodowy. Mieszkańcy mający swoje domy w sąsiedztwie tras i ulic często skarżą się na tego typu negatywne zjawisko. Zobowiązuje to drogowców do działania, jakim są pomiary hałasu na dworze w sąsiedztwie zarządzanych dróg.

Pozytywny efekt takiego badania nakłada na nich zobowiązanie do stawienia barier dźwiękochłonnych, które mają za zadanie ograniczyć ilość przenikającego hałasu. I czynią to dość skutecznie, o czym świadczą chociażby kilometry tego typu barier, ustawionych wzdłuż tras ruchu.

Hałas z działalności gospodarczej

Drugim typem najczęściej zgłaszanych uciążliwości związanych z hałasem, są odgłosy emitowane przez podmioty gospodarcze. Fabryki, zakłady remontowe, bazy transportowe, etc. – wszystkie te podmioty mają tendencję do co najmniej okresowego emitowania znacznego hałasu. A to z kolei może nie podobać się okolicznym mieszkańcom. I zwykle tak właśnie jest.

Z kolei organy władzy lokalnej mają obowiązek monitorować tego typu zgłoszenia. W tym celu przeprowadzają pomiary hałasu na dworze w miejscach, które wskazują im zniecierpliwieni mieszkańcy. W przypadku potwierdzenia się zgłoszeń organy są zobowiązane nałożyć na emitenta hałasu nakaz jego ograniczenia, pod rygorem wymierzenia kary pieniężnej.