Skip to content Skip to footer

Zanieczyszczenia wody

Na świecie znany jest problem coraz gorszej jakości wód. Nie każdy ma dostęp do wody pitnej. Substancje, które zanieczyszczają wodę w środowisku mogą mieć postać ciekłą, gazową lub stałą, a także mogą być promieniotwórcze. W dużej mierze to człowiek jest winny temu, że wiele wód nie nadaje się do picia, a nawet podlewania roślin czy upraw.

Człowieka wpływ na środowisko naturalne

Człowiek ma największy wpływ na stan środowiska naturalnego na świecie. Oczywiście woda może być również zanieczyszczona naturalnie, ale w głównej mierze zanieczyszczenie wód w środowisku to wynik ludzkich działań. Morza i oceany są zanieczyszczane często przez turystów, którzy odpadki wyrzucają na plaży, a one porywane są przez wodę i dostają się do środowiska wodnego, które bardzo na tym cierpi. Nie tylko woda jest brudniejsza, ale też zwierzęta mają zaburzony spokój i często nabijają się na plastikowe butelki, metalowe puszki czy foliowe siatki. Może to być dla nich niebezpieczne.

Nurkowie czy pływający po różnych wodach na świecie zwracają na ten problem uwagę, ale walka z tym jest bardzo trudna i z każdym rokiem będzie coraz gorzej z tym walczyć. Do zanieczyszczenia wód w środowisku przyczyniają się również wielkie korporacje, fabryki, które z różnych powodów usuwają odpady w niepożądany sposób, a one potem przedostają się do środowiska. Mogą to być też opary, bo gazowe zanieczyszczenie wód jest również możliwe. Ciekłe i stałe zanieczyszczenia bardziej zwracają swoją uwagę, ale te unoszące się w powietrzu również są dla wód groźne.

Zanieczyszczone wody szkodliwe dla człowieka

Szkodliwość wód w środowisku jest to dość poważna sprawa, bo wpływa na zdrowie i życie zwierząt, na żywotność roślin, bezpieczeństwo upraw czy sadów. Woda z niektórych zbiorników wodnych nie nadaje się często nawet do podlewania pól czy łąk. Zanieczyszczenie wód w środowisku wpływa również na możliwość pływania czy nawet zanurzenia się w wodzie. Zanieczyszczenia zbiorników wodnych w środowisku to rozległy temat, dlatego można je podzielić na różne rodzaje. Mogą one pochodzić z miast, gdzie mieszka tysiące ludzi. Pochodzą one również ze środowisk produkcyjnych – przemysł chemiczny, przetwórczy, paliwowy, energetyczny, górniczy czy hutniczy generują najwięcej szkodliwych dla wód odpadów. Również z terenów rolnych pochodzi wiele zanieczyszczeń, np. z powodu używania nawozów i środków ochrony roślin. Również opady różnego rodzaju mają wpływ na wodne środowisko naturalne.