Skip to content Skip to footer

Instalacje i puszki podłogowe – wygoda użytkowania urządzeń

Biura, hale produkcyjne, hale magazynowe to miejsca, gdzie używa się szczególnie dużo różnego rodzaju urządzeń zasilanych energią elektryczną lub wymagających podłączenia do innych mediów. Szczególnie biurowce potrzebują dużo większej liczby gniazdek, do których dostęp ma każdy pracownik. Biura typu open space, gdzie na dużej powierzchni jest ogromne zagęszczenie stanowisk biurowych, to miejsca, gdzie gniazdek elektrycznych musi być szczególnie dux. Oczywiście, niemożliwe jest, aby energię elektryczną i inne media doprowadzać od gniazd w ścianach. W takich miejscach niezbędne są instalacje i gniazda podłogowe. Wówczas każde stanowisko prac jest wyposażone w niezbędne media, a instalacja nie przeszkadza innym użytkownikom.

Jak montować puszki podłogowe?

Idealnym rozwiązaniem do montażu puszek i gniazd podłogowych są tzw. podłogi techniczne, czyli podłogi umieszczone kilka lub kilkanaście centymetrów nad wylewką stropu. Przestrzeń pod podłogą techniczną pozwala na niemalże dowolne rozplanowanie instalacji podłogowej. Można wówczas umieścić gniazdo podłogowe w dowolnym miejscu, a ich gęstość również może być dobrana do potrzeb. Na podłodze technicznej można zamontować dowolne puszki podłogowe.

Jednakże i w przypadku tradycyjnych podłóg instalacja podłogowa jest możliwa do wykonania. Jest to także wykonalne na istniejącej już podłodze. Oczywiście w takiej sytuacji nie każda puszka podłogowa będzie możliwa do zainstalowania, ale wciąż możne wykonać całkiem praktyczną instalację. Idealnie jest jednak uwzględnić instalację razem z projektem całego budynku.

Gniazda podłogowe i ich zalety

Zasadniczą zaletą gniazd i instalacji podłogowych jest to, że można podprowadzić w dowolne miejsce wybrane media. A nie musi to być tylko energia elektryczna. W biurach w ten sposób prowadzi się sygnał internetowy oraz wszelkie inne kable sygnałowe od urządzeń biurowych. W halach fabrycznych czy magazynach podprowadza się takie instalacje, jak sprężone powietrze czy sieć trójfazową.

W przypadku instalacji podłogowych, szczególnie na podłogach technicznych, puszka podłogowa może być idealnie schowana w podłodze i być niewidoczna, gdy nie jest używana. Za ich użytecznością idzie więc też wygląd. Gdy jest to niezbędne, gniazdo podłogowe może być wodoszczelne oraz pyłoszczelne. Puszki podłogowe pozwalają na dowolną konfigurację gniazd i w jednej puszce można umieścić kilka różnych mediów oraz dowolną liczbę wejść. Dopływ mediów do poszczególnych gniazd można sterować z tablicy rozdzielczej i odłączać poszczególne z nich, gdy nie są użytkowane.

Źródło: https://www.egniazdka.pl/puszki-podlogowe-sf-c-54_156.html