Skip to content Skip to footer

Przydomowe oczyszczalnie ścieków do obróbki osadów ściekowych

Przydomowe oczyszczalnie scieków nie zawsze są w stanie zapewnić skuteczną obróbkę osadów ściekowych. Nierzadko konieczna jest również przydomowa przepompownia ścieków, która będzie w stanie odprowadzić ścieki komunalne, sanitarne, opadowe czy wody drenażowe. Niezależnie od rodzaju i zastosowania, oczyszczalnie ścieków związane są z koniecznością poniesienia określonych kosztów eksploatacyjnych.

Obróbka osadów ściekowych

Osady zgromadzone w procesie oczyszczania ścieków muszą być oczyszczane i usuwane w bezpieczny i skuteczny sposób. Celem tego procesu jest zmniejszenie ilości materii organicznej i liczby mikroorganizmów chorobotwórczych obecnych w ciałach stałych. Najczęstsze opcje oczyszczania obejmują czyszczenie beztlenowe, tlenowe i kompostowanie. Procesy te mogą wykonać niektóre przydomowe oczyszczalnie ścieków. W znacznie mniejszym stopniu stosuje się spalanie. Obróbka osadów zależy od ilości wytwarzanych substancji stałych i innych warunków specyficznych dla danego miejsca. Kompostowanie jest najczęściej stosowane w małych zakładach z trawieniem tlenowym w operacjach średniej wielkości i trawieniem beztlenowym w operacjach na większą skalę. Osad jest czasami przepuszczany przez tak zwany wstępny zagęszczacz, który odprowadza szlam. Typy wstępnych zagęszczaczy obejmują zagęstniki osadów odśrodkowych, zagęstniki osadów bębnowych i prasy taśmowe. Osad ściekowy może być spalany lub transportowany poza terenem przeznaczonym do utylizacji na składowisku lub jako rolna poprawka do gleby.

Koszty eksploatacyjne

W przypadku konwencjonalnych oczyszczalni ścieków zwykle wymagane jest zużycie około 30% rocznych kosztów eksploatacyjnych. Wymagania dotyczące energii różnią się w zależności od rodzaju procesu oczyszczania, jak również od typu ścieków. Przykładowo, skonstruowane tereny podmokłe mają niższe zapotrzebowanie na energię niż zakłady z osadami czynnymi, ponieważ dla etapu napowietrzania wymagane jest mniej energii. Oczyszczalnie ścieków produkujących biogaz w procesie oczyszczania osadów ściekowych z trawieniem beztlenowym mogą wytwarzać wystarczającą ilość energii, aby zaspokoić większość zapotrzebowania na energię przydomowej oczyszczalni ścieków. W konwencjonalnych procesach wtórnego przetwarzania, większość energii elektrycznej jest wykorzystywana do napowietrzania i pompowania urządzeń do odwadniania i osuszania osadów ściekowych. Zaawansowane oczyszczalnie ścieków, takich jak na przykład przydomowa przepompownia ścieków do odprowadzania konkretnych substancji, wymagają znacznie więcej energii.

Więcej o oczyszczaniu ścieków dowiesz się na https://www.oczyszczalnie-metalbud.pl/