Skip to content Skip to footer

Jak przeprowadzić wstępną weryfikację terenów inwestycyjnych?

Chcąc wybudować blok wielorodzinny lub domy w zabudowie bliźniaczej czy wolnostojące, należy rozpocząć od poszukiwania terenu inwestycyjnego, który będzie odpowiedni dla danej nieruchomości. O czym należy pamiętać, wykonując pierwszą weryfikację działki?

Dla jakiego klienta jest przeznaczona inwestycja?

Wybierając tereny inwestycyjne należy dobrze zastanowić się do jakiego klient będzie skierowana nieruchomość, która powstanie.

Rodziny z dziećmi zwracają uwagę na infrastrukturę osiedla. Ważne dla nich jest bliskie sąsiedztwo sklepów, szkół oraz przedszkoli. Nie można również zapomnieć, że na osiedlu powinny znajdować się obiekty handlowe. Dzięki temu życie na osiedlu jest znacznie łatwiejsze, a klienci chętniej osiedlają się w dzielnicach, które mają dobrą infrastrukturę.

Kolejnym elementem atrakcyjnych terenów inwestycyjnych jest dobre połączenie z centrum miasta. Rodziny zwracają uwagę, by dojazd do centrum odbywał się szybko i sprawnie. Ważne jest połączenie z trasą szybkiego ruchu, jak i komunikacja miejska.

Jak wybrać odpowiedni wymiar działki?

Wybierając Tereny inwestycyjne, należy skoncentrować się wyłącznie na działkach, które całkowicie odpowiadają zapotrzebowaniu inwestora.

Jednym z elementów, na który należy zwrócić uwagę są wymiary działki. Trzeba pamiętać, że budynek musi być postawiony w przepisowych odległościach od granicy, które są sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku.

Wybierając tereny inwestycyjne, należy również zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który określa przeznaczenie terenu oraz ograniczenia, jakim będzie podlegała budowa nieruchomości.

W wielu miastach oraz miejscowościach podmiejskich nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego. W takiej sytuacji należy wystąpić o warunki zabudowy, które będą określały zasady budowy. Warto zrobić to jeszcze przed podpisaniem aktu notarialnego. Dzięki temu inwestor nie kupi terenu, który nie będzie spełniał jego oczekiwań.